V Ogólnopolski Festiwal Skrzypcowy

Kielce, 7-9 kwietnia 2018 r.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

  • Pola oznaczone czerwoną gwiazdką są obowiązkowe
  • W przypadku wątpliwości dotyczących wypełnienia zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny: Anna Wojciechowska, tel. 41-342-60-17 wew.124
  • Zgłoszenia przyjmowane są tylko łącznie z dowodem wpłaty.

Dane podstawowe
Grupa:

*Imię uczestnika

*Nazwisko uczestnika

*Data urodzenia

Help(rok-miesiąc-dzień : RRRR-MM-DD)
*stopień/klasa/cykl
*Telefon kontaktowy uczestnika (lub rodzica/opiekuna)

Help9 cyfr, bez zera z przodu, spacja co trzy cyfry
*Adres e-mail uczestnika (lub rodzica/opiekuna)

*Imię i nazwisko pedagoga

Telefon pedagoga

Help9 cyfr, bez zera z przodu, spacja co 3 cyfry
Adres e-mail pedagoga

Imię i nazwisko akompaniatora

*Szkoła
HelpTekst zostanie przesłany w pełni, nawet jeśli nie mieści się cały w polu tekstowym.
Program Przesłuchań Konkursowych
*Program:
  Imię i nazwisko kompozytora Tytuł utworu Czas trwania (w min.)
1.
2.
HelpTytuł utworu zostanie przesłany w pełni, nawet jeśli nie mieści się cały w polu tekstowym.
Uwagi:

Oświadczenie dot. danych osobowych i wizerunku
Oświadczam, że zgłaszając udział w Festiwalu, jednocześnie wyrażam zgodę (pełnoletni uczestnicy konkursu lub rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich) na przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku przez organizatorów w celach wynikających z regulaminu tego konkursu. Organizator ma prawo do wykorzystania wizerunku uczestników konkursu, fotografowania i rejestrowania występu w dostępnych technikach audiowizualnych oraz do upublicznienia zgromadzonych materiałów (na stronach internetowych, w prasie, radio i telewizji) w celach reportażowych i promocyjnych.